O nas - Kursy żeglarstwa, szkolenie żeglarskie, rejsy - Płock, Włocławek

Przejdź do treści
Klub Żeglarski „Hals” to stowarzyszenie będące częścią Akademii Inicjatyw Młodzieżowych „DROSS” posiadającej status organizacji pożytku publicznego — www.dross.pl.
Klub Hals to jej część zajmująca się sportami wodnymi, wykorzystująca ich atrakcyjność do realizacji celów statutowych organizacji. Klub jak i Akademia powstały z inicjatywy młodych ludzi, którzy na starcie w dorosłe życie doświadczyli wielu negatywnych efektów obecnych przemian społeczno-ekonomicznych, ludzi którzy postanowili na bazie swych pierwszych doświadczeń przeciwdziałać tej sytuacji.
Dzieci i młodzież naszego regionu pochodząca z rodzin o dużym bezrobociu i biedzie są głównym adresatem naszych działań. W miarę możliwości staramy się wyrównywać ich szanse społeczne w stosunku do ogółu społeczeństwa.
Na główne zadania naszej organizacji wybraliśmy:
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży,
  • umożliwienie czynnego uprawiania sportów wodnych,
  • rozwój turystyki i rekreacji,
  • podnoszenie ogólnej kultury fizycznej i świadomości ekologicznej.
Ze skali zainteresowania naszą działalnością śmiało możemy wnioskować, iż trafia ona w sferę życia społecznego w której są duże braki i w której jest duże pole do popisu. Z roku na rok w naszych działaniach, obok coraz większej grupy młodzieży, bierze udział coraz więcej instytucji samorządowych oraz innych organizacji społecznych. Systematyczne organizujemy wiele imprez dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy działalność promującą podobne stowarzyszenia jak nasze.
W przeciągu kilkuletniej działalności wypracowaliśmy wiele stałych punktów programowych z roku na rok gromadzących coraz większą grupę odbiorców. Dla wielu młodych ludzi staliśmy się jedynym miejscem realizacji swych marzeń oraz podnoszenia własnych umiejętności i wiedzy. Dla nich to corocznie organizujemy: kursy motorowodne, kursy żeglarskie, rejsy morskie, szkolenia płetwonurka oraz regaty i spływy kajakowe.
©  2020 HALS     klub.hals@gmail.com
hals.org.pl - rejs szkoleniowy, indywidualne szkolenie żeglarskie, rejsy  żeglarskie, weekendowe rejsy żeglarskie, kurs żeglarski, weekendowy kurs  żeglarski, kurs na sternika motorowodnego i kurs motorowodny
Wróć do spisu treści