Historia - Kursy żeglarstwa, szkolenie żeglarskie, rejsy - Płock, Włocławek

Przejdź do treści
Żeglarstwo to sport. Istnieją różne jego poziomy i odgałęzienia. Są mistrzostwa najwyższej rangi, ale i są regaty turystyczne. Żeglarstwo bowiem to nie tylko technika i wysokie laury, ale także rekreacja, wypoczynek i wychowanie młodzieży. W powojennym Gostyninie taka jego forma powstała i jest kontynuowana. Jak w balladzie Larrego Kaplana: „Gdy rzuciłem swój wór na zamarznięty dek, był styczniowy mroźny dzień. W wachcie było nas trzech...”
Wachta pierwsza  
W 1953 r. Powstał Klub Żeglarski przy Lidze Przyjaciół Żołnierza.
W późniejszym okresie LPŻ przekształciła się w Ligę Obrony Kraju
i kontynuowano działalność żeglarską. Pierwsza baza znajdowała się  nad jeziorem Kocioł. Tu rozpoczęli przygodę pod żaglami: R.Skowroński,  H.Kostrzewa, J.Opatczyk, Z.Zdziarski, T.Tkaczyk, J.Pawłowski, W.Lorenc,  S.Michalski pod wieloletnim kierownictwem E.Andrzejewskiego. Klub  organizował kursy na patent sternika. Pierwszy odbył się w 1954 r.
w Kruszwicy nad jeziorem Gopło. W następnych latach kolejne m.in.
w Giżycku. Żeglarze uczestniczyli w rejsach na śródlądowych akwenach.  W 1959r. odbył się chyba najatrakcyjniejszy rejs szlakiem wielkich rzek
i jezior: z Duninowa Wisłą do Malborka, rzeką Nogat do Elbląga, kanałem  Elbląskim do Ostródy i rzeką Drwęcą z powrotem do Wisły. Członkowie  wielokrotnie uczestniczyli w Spartakiadzie Młodzieży zdobywając wysokie  II miejsca w klasyfikacji Żeglarskiego Wieloboju Morskiego.
W skład  takiego „maratonu” wchodziły konkurencje: wiosłowanie, żeglowanie  na dwóch klasach jachtów: szóstka i omega oraz sygnalizacja semaforem  (chorągiewkami). Żeglarze dysponowali jachtami klasy: omega, pirat,  szóstka i pionier. Niejednokrotnie zbudowali je sami. Dzięki staraniom  kierownika i klubowiczów pozyskano teren i w 1961–62 r. zbudowano bazę  oraz zaplecze socjalne w Miałkówku. Wszystkie prace wykonywali  członkowie klubu. Część materiałów została pozyskana nieodpłatnie  z lokalnych zakładów pracy, część pochodziła z rozbiórki baraków  mieszkalnych będących własnością Szpitala Psychiatrycznego
w Zalesiu. Od  momentu powstania klubu przez kolejne lata pod kierownictwem  najbardziej zaangażowanych w życie i rozwój klubu, panów: E.  Andrzejewskiego, J. Przybylskiego i S.Krawczyńskiego w klubie przybywało  sprzętu, rozwijała się baza żeglarska oraz wychowano
i wyszkolono wielu  żeglarzy. W II połowie lat 60–tych kwitnącym ośrodkiem zainteresowały  się warszawskie władze LOK-u, co było początkiem jego końca. Członkom  klubu przedstawiono propozycje pracy przy konserwacji jachtów  z jednoczesną odpłatnością za ich użytkowanie. W tej sytuacji po  bezskutecznych próbach zmiany takiej oferty członkowie klubu  zrezygnowali z dalszej działalności.
Wachta druga
Na przełomie  1978–1979 roku przy ZSO „Elgo” z inicjatywy panów: A.Domańskiego,  M.Piusa, B.Skośkiewicza, T.Tkaczyka i innych powstał Yacht Klub  „Wiking”. Wybrano komandora B.Skośkiewicza.
W późniejszych latach  funkcje tę sprawowali panowie R.Górniak, M.Grochowski obecnie L.Kopeć.  Klub zakupił z funduszy zakładu jachty klasy: omega, zefir, orion  i sasanka. Największy rozwój klubu przypada na lata 80–te. Zorganizowano  dwa kursy żeglarskie. Patenty otrzymało 35 osób. W kraju nastąpił  rozwój regat turystycznych. „Wiking” również organizował regaty o puchar  swojego klubu w Duninowie wygrywając je trzykrotnie. Członkowie klubu  w 1981 roku brali udział w „Regatach Samotników” w klasie Orion w Płocku  zdobywając I miejsce, z tą samą lokatą wywalczyli „Puchar Wrzosu”  w 1984 r. w Płocku. Trzykrotnie wygrywali „Ogólnopolskie Regaty  Żeglarskie Zrzeszenia Polan”
w Giżycku. Zdobyli prestiżową „Błękitną  Wstęgę Zalewu Włocławskiego”. Pod komendą sterników T.Tkaczyka  i H.Banaszka przybywało pucharów i nagród. Od lat klub woduje łodzie  na Zalewie Włocławskim, Mazurach oraz J. Lucieńskim. Pogarszająca się  sytuacja zakładu w sposób bezpośredni przekłada się na kondycję klubu.
Wachta trzecia
Na przełomie  88/89 roku przy Technikum Elektrycznym w Gostyninie powstała sekcja  żeglarska prowadzona przez Cezarego Chromniaka. Początki jak zwykle  trudne, jedna żaglówka „Radydar” i kilka osób m.in. Arkadiusz Uliczny,  Jarosław Korzuchowski, Tomasz Krawczyński, Robetr Tyrajski, Andrzej  Górski przypomnieli o obumierającym żeglarstwie gostynińskim. W latach  kolejnych załoga odmłodniała, nowe twarze, nowe pomysły. Sekcja  przekształciła się w Pierwszą Gostynińską Wodną Drużynę Harcerzy  Starszych „HALS”. Losy żeglarstwa na dość długo połączyły się  z harcerstwem (aż 7 lat żeglarstwo było utożsamiane
z harcerstwem).  Drużyna dysponowała trzema żaglówkami: omegą „Radydar”, omegą  „Herbatnik” i Bezem 2 Żeglarstwo odżyło. Rozwijała się działalność  sportowa. liczne sukcesy: pierwsze miejsce w klasie omega, w Regatach  o Puchar Wójta Gminy Duninów na Zalewie Włocławskim, trzecie miejsce  w klasie Open w Regatach o Błękitną Wstęgę Zalewu Włocławskiego. Ponadto  drużyna uczestniczyła w Regatach o Puchar Wrzosu, o Puchar Prezesa  Petrochemii, w Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej na akwenie włocławskim.  Kolejna fala młodzieży zainteresowanej żeglarstwem zaistniała dzięki  kursom na Patent Żeglarza Jachtowego. Organizacją zajął się Hufiec  Gostynin przy udziale drużyny wodnej. Młodzi adepci żeglarstwa  kształcili się na turnusach w Czernicy koło Chojnic, w Borach  Tucholskich i trzykrotnie w Siemianach nad Jeziorakiem. Kursom  towarzyszyły szkółki żeglarskie dla najmłodszych tzw. ABC żeglarstwa  i Rejsy Turystyczne dla osób doskonalących swoje umiejętności. W roku  1998 przyszła kolej na organizację przez drużynę „HALS” własnych regat.  Po raz pierwszy jachty wypłynęły na wody Jeziora Lucieńskiego —  15.06.1998r. Żeglarze rywalizowali o Puchar Burmistrza Miasta Gostynina  w klasie omega i optymist. Impreza odbyła się w ramach obchodów Dni  Ziemi Gostynińskich. Duszą regat, głównym inicjatorem i organizatorem  był Tomasz Reszkowski. W listopadzie 1999 roku drużyna przekształciła  się w Klub Żeglarski „HALS” przy Zarządzie Rejonowym LOK i Komendzie  Hufca ZHP Gostynin. Klub powstał
z inicjatywy Marcelego Szymczaka,  Tomasza Reszkowskiego, Arkadiusza Ulicznego, Marka Piusa. Klub okazał  się organizacją, która zintegrowała całe gostynińskie środowisko  żeglarskie, ponadto stał się zrzeszeniem wielopokoleniowym. Najstarszy  członek Tadeusz Tkaczyk miał 60 lat,
a najmłodszy Jarek Andrzejewski.…  Sezonową siedzibą żeglarzy, miejscem w którym wodowane były żaglówki  było Jezioro Lucieńskie… Stary Radydar (Chaos) wyremontowany i odnowiony  stał się weteranem wśród gostynińskich żaglówek. Wodniacy posiadali  wówczas również dwie omegi: „Herbatnik” i „Afera” i dwa Bezy. Dwa główne  aspekty działalności klubu to szkolenie i wychowanie młodych pokoleń  oraz promowanie Gostynina poprzez udział w licznych regatach. W sezonie  2001r. na jedenaście imprez sportowych reprezentacja klubu zdobyła  czterokrotnie pierwsze miejsce: w Regatach o Puchar Wójta Gminy Duninów,  w Mistrzostwach młodzieży szkolnej na Zalewie Włocławskim, w Regatach  na Jeziorze Zdworskim, w Regatach o Puchar Jesieni
w Brwilnie.  Pięciokrotnie załogi jachtów plasowały się na trzecim miejscu. Nie obyło  się bez imprez wyjazdowych: Regaty w Chojnicach
i w Zarzeczewie, które  obfitowały nowymi znajomościami w kręgach żeglarskich. W ramach  turystyki rekreacyjnej Klub zorganizował przewozy po Jeziorze Lucieńskim  dla dzieci z Domów Dziecka. Systematycznie co roku Hals wysyła kilku  członków na Szkoleniowy Rejs Pełnomorski Rośnie grono utalentowanej  młodzieży: Michał Syroka, Witold Reszkowski, Jakub i Marcin Szymczak  i Mateusz Szymański — to oni najczęściej zdobywali czołowe miejsca  w regatach. Zainicjowane
w 1998r przez drużynę harcerską Regaty o Puchar  Burmistra Miasta Gostynina były kontynuowane przez Klub Hals aż do roku  2003 Z sezonu na sezon regaty cieszyły się coraz większą popularnością
i zainteresowaniem. Nad J.Lucieńskie przyjeżdżali ludzie
z zaprzyjaźnionych klubów z Płocka, Kutna, Gąbina, Gostynina. Niestety  realia finansowe połączone z kryzysem gospodarczym w kraju uniemożliwiły  kontynuacje tej wspanialej imprezy. W 2001r Klub rozpoczął samodzielną  organizację Kursów na Patent Żeglarza Jachtowego trwającą do dziś. Nauka  żeglarstwa na kursach idzie w parze z wypoczynkiem. Młodzież uczy się  nie tylko samej techniki żeglowania, ale także kultury żeglarskiej,  na którą składają się ciekawe historie i bogata tradycja. Szkolenie  prowadzą najlepsi instruktorzy, którzy nie tylko znają swój fach, ale  także potrafią go interesująco przekazać. Dobrze zdają sobie sprawę,  że nowi adepci żeglarstwa zapewniają ciągłość i trwałość istnienia  klubu. Dzięki otwartości klubu, sport elitarny i dość kosztowny stał się  dostępny dla wszystkich którzy wyrażają taką chęć. Nic też dziwnego, iż  rośnie grono klubowiczów, ludzie dla których żeglarstwo jest sposobem  na życie, na rozwój właściwych zainteresowań, pasji.
Wachta czwarta
A to właśnie historia którą tworzymy na bieżąco..…
©  2020 HALS     klub.hals@gmail.com
hals.org.pl - rejs szkoleniowy, indywidualne szkolenie żeglarskie, rejsy  żeglarskie, weekendowe rejsy żeglarskie, kurs żeglarski, weekendowy kurs  żeglarski, kurs na sternika motorowodnego i kurs motorowodny
Wróć do spisu treści